Αρχική Σελίδα
Επικοινωνήστε μαζί μας ΚΕΠ Δημοσκοπήσεις Σύνδεσμοι Χάρτης Ιστοχώρου Βρείτε μας στο Facebook Blog
  Αρχική Σελίδα  
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Δήμος » Ταυτότητα | Διοίκηση | Υπηρεσίες | Δημοτικές Κοινότητες | Νομικό Πρόσωπο | Δημοτικές Επιχειρήσεις
Νομικό Πρόσωπο

"Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού"

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού με την αρ. 44/2011 απόφασή του, προχώρησε στη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την ονομασία "Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού".
Ο Δήμος Σαρωνικού προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Καλυβίων, Αναβύσσου και των Κοινοτήτων Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά.
Το νέο Νομικό Πρόσωπο προήλθε από τη συγχώνευση των εξής Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που λειτουργούσαν στους ανωτέρω Δήμους και Κοινότητες:
1. "Πνευματικό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής".
2. "Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής (περιοχή Λαγονησίου)".
3. "Δημοτική Φιλαρμονική Καλυβίων".
4. "Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων".
5. "Κοινοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης της Κοινότητας Κουβαρά".
6. "Αθλητικός Οργανισμός Καλυβίων".
7. "Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλυβίων".
8. "Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Αναβύσσου".
9. "Α΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλυβίων".
10."Β΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλυβίων".
11."Γ΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλυβίων στην παραλιακή περιοχή του Δήμου".
12."Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής".
13."Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας".

Πρόεδρος του νέου Νομικού Προσώπου ορίζεται ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι κάτωθι:
 1. Ανδρέας Κωνσταντέλος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Ευάγγελος Ζεκάκος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Σπύρος Δημητρίου (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 4. Σωτήρης Μακροδημήτρης (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 5. Χριστίνα Χριστοφάκη (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας)
 6. Νικόλαος Πουλόπουλος (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας)
 7. Κυριακή Σύρρου (δημότης)
 8. Αλέξανδρος Γριζιώτης (δημότης)
 9. Παναγιώτης Γκίκας (δημότης)
 10. Παρασκευή Τζαβούρη – Ιωαννίδου (δημότης)
 11. Γεώργιος Σπυρίδης (δημότης)
 12. Βασίλειος Μπούτσης (δημότης)
 13. Γεώργιος Καταλιακός (δημότης)
 14. Αικατερίνη Στέφου (εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ.)
 
Από τους παραπάνω ορίζεται Αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου ο κ. Ανδρέας Κωνσταντέλος.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.